Press Release

สถาบันพลาสติก ยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกยั่งยืน ร่วมออกบูท ในงาน 'พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023'

Date: 24 May 2023


นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการ สถาบันพลาสติก มุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกตามแผนวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเข้าร่วมเวทีสัมมนา ‘Driving Sustainability by DIGITALIZING for Plastics Industry’พร้อมนำทัพจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมภาคเอกชนในการลดการปล่อยคาร์บอน ในงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023: Plastic & Rubber Thailand 2023”ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภาพบรรยากาศ บูทสถาบันพลาสติก ในงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023” ซึ่งงานจัดร่วมกับงานอินเตอร์แมค งานแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีและเครื่องจักรเพื่อการผลิต และงานซับคอน ไทยแลนด์ ระหว่างวันที่ 10 — 13 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (ตามแนบ)

Back