จัดร่วมกับ

INTERMACH & MTA Asia

ADVANCED INTEGRATED SOLUTIONS for SMART MANUFACTURING

ก้าวสู่ปีที่ 38 ในการเป็นศูนย์กลางการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดพร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัยให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้ซื้อคุณภาพจากทั่วอาเซียนที่งานและทั้งหมด เพื่อยกระดับความสำเร็จให้กับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันในยุคแห่งการช่วงชิงโอกาสอย่างแท้จริง

งานอินเตอร์แมค และเอ็มทีเอ เอเซีย งานแสดงเครื่อองจักรอุตสาหกรรมงานแรกของปี ที่รวมโซลูชันอัจฉริยะ ตอบสนองความต้องการในยุคแห่งการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพ นำเสนอทั้งเครื่องจักร ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องล่าสุด ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดไว้ด้วยกัน อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แขนกล ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มทักษะทักษะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่!

งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน พิเศษด้วยการผสมผสานโปรแกรมจับคู่ธุรกิจทั้งในรูปแบบดั้งเดิม และออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งสริมการลงทุนได้เชิญผู้ซื้อรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่!