ทำไมต้อง พลาสติก แอนด์ รับเบอร์

เหตุผลที่ต้องออกงานแสดงสินค้าพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์

ช่วงเวลาเหมาะสม

เป็นงานแรกของปีสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต และเพื่อตอบโจทย์จุดเริ่มรอบการจัดซื้อ

แพลทฟอร์มโดดเด่น

พิสูจน์ด้วยความสำเร็จที่ผ่านมา ในการสร้างเครือข่ายนักอุตสาหกรรมและโอกาสทางธุรกิจ

จัดร่วมกับงานอื่น

งานอินเตอร์แมค และ ซับคอน ไทยแลนด์ ช่วยดึงดูดผู้ผลิตและผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

หนึ่งในงานอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่จัดทั่วอาเซียน

มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม พร้อมฐานข้อมูลผู้ซื้อที่ครอบคลุม

ได้รับการสนับสนุน

ได้รับการสนับสนุนจากทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

Haitian Aims to Achieve NET Zero Carbon Emissions

Haitian can help manufacturers aim towards achieving net zero carbon emissions by adopting energy efficient technologies and practices utilizing the Go-factory application. Go-factory's ability to monitor machine performance and efficiency throughout the production cycle gives customers the advantage of clarity and insight into better practices.

Haitian contributes to Matsushi Electric Co., Ltd.'s cost savings with the powerful combination of their energy efficient machines and 24/7 service response. The support team is always available to respond to the customer. "We are highly satisfied and trust in HAITIAN."

HAITIAN INJECTION MACHINE IMPROVES OUR BUSINESS

For over 10 years and counting, Big One Interplast Co., Ltd., has trusted Haitian plastics injection molding machine technology to improve their business productivity, citing their energy efficiency, ease of use, precision, and excellent software.

Visit at https://www.spintermach.com or https://www.facebook.com/SP.Intermach to get more information.

THAILAND'S OFFICIAL SOLE AGENT OF HAITIAN PLASTICS INJECTION MOLDING MACHINE

More than 25 years experiences in plastics industry which is outstanding energy efficiency and driving in sustainability to reduce carbon footprint by high quality injection molding machine with excellent machine performance and valued price, Haitian produce various type of plastics.

TECHNOLOGY TO THE POINT
  • ENGINEERING SUPPORT - Full Support from Qualified Engineers.
  • SERVICE & SPARES - Speed and quality of service and in continuous improvement
  • ENERGY SAVING - up to 70% energy saving
  • TRAINING - FREE Machine Familiarization Training included.

Visit at https://www.spintermach.com or https://www.facebook.com/SP.Intermach to get more information.

'Informa Markets' Takes Thailand Industry to the World's Stage with Plastics & Rubber Thailand 2023

Plastics & Rubber Thailand 2023, Thailand's Specialized Exhibition on Plastics and Rubber Technology, Machinery, Service and Raw Materials provide solutions for sustainable development goals (SDGs) and carbon reduction road map collaborate with government, private sectors, expertise, and alliances in plastics and rubber industries.

  • BIOtechnology - utilize to plastics, rubber, and composite applications
  • Circular Economy from upstream to downstream with a framework of Environmental, Social, and Governance
  • Reduce CO2 emission - implement digital technology to improve production system in manufacturing